Forum Gladiatorium (22)
Banka (11)
Cvičisko (20)
Knižnica (20)
Kúpele (20)
Negotium X (15)
Skladisko (13)
Spolkový trh (20)
Sídlo Domínia (20)
Templum (20)
Villa Medici (18)
Toto je sídlo spolku Kralovstvo_Nadeje. Všetci členovia môžu využívať kúpele a iné spolkové objekty, komunikovať medzi sebou a zistiť o spolku veľa vecí. Fórum Gladiatorium je administratívnym centrom spolku.