Forum Gladiatorium (15)
Banka (8)
Cvičisko (20)
Knižnica (14)
Kúpele (20)
Negotium X (8)
Skladisko (9)
Spolkový trh (14)
Sídlo Domínia (16)
Templum (20)
Villa Medici (18)
Toto je sídlo spolku Volnomyslienkari. Všetci členovia môžu využívať kúpele a iné spolkové objekty, komunikovať medzi sebou a zistiť o spolku veľa vecí. Fórum Gladiatorium je administratívnym centrom spolku.