Forum Gladiatorium (15)
Banka (10)
Cvičisko (20)
Knižnica (18)
Kúpele (20)
Negotium X (11)
Skladisko (9)
Spolkový trh (17)
Sídlo Domínia (19)
Templum (20)
Villa Medici (18)
Toto je sídlo spolku Volnomyslienkari. Všetci členovia môžu využívať kúpele a iné spolkové objekty, komunikovať medzi sebou a zistiť o spolku veľa vecí. Fórum Gladiatorium je administratívnym centrom spolku.