Naozaj zaútočiť?


roner
Úroveň 206
Body života
75 %
b. skúsenosti
80.84 %
Sila
1751
Zručnosť
2266
Obratnosť
2266
Zdatnosť
1751
Charizma
1751
Inteligencia
1751
Obrana 44827
Zranenie 1191 - 1325
Upozornenie

Tento predmet sa nasadením zviaže s dušou!Popis postavy

Dosiahol si novú úroveňSat, 25.12.2021 - 19:46:33
Získaním dostatku skúseností sa dostávaš na vyššiu úroveň. Tvoja úroveň je:
200Strácam motiváciu, cieľ dokončený